Zoolyx NV

H472 Goniodysgenesis en glaucoom

Achtergrond

Sinds de late jaren 1990, werd in Australische Border Collies een misvorming waargenomen van de voorste kamer van het oog (goniodysgenesis) in combinatie met een primaire glaucoom. De ziekte bleek vervolgens ook in Europa en de VS aanwezig. Er zijn ernstige en milde vormen van goniodysgenesis. De ernstige vorm lijkt te leiden tot predispositie voor glaucoom, maar er zijn ook honden die geen glaucoom ontwikkelen ondanks ernstige goniodysgenesis. Daarom moeten er andere genetische of milieu factoren zijn die de ontwikkeling van glaucoom beïnvloeden. In de Border Collies kon een mutatie in het olfactomedin-achtige 3 gen (OLFML3) worden geïdentificeerd, die zeer waarschijnlijk verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de ernstige vorm van goniodysgenesis in homozygote dieren. Echter, sommige heterozygote dragers van de mutatie bleken ondanks verschillende ernstige misvormingen van de voorste kamer nooit glaucoom te tonen. Daarom wordt uitgegaan van de mogelijkheid dat extra varianten van andere loci, zogenaamde modifier loci, invloed hebben op de ontwikkeling van goniodysgenesis.

Test specifieke informatie

-

Leeftijd

De symptomen worden ontwikkeld op jonge leeftijd. Binnen enkele uren tot maximaal enkele weken na de geboorte kunnen de kenmerken die horen bij deze DNA-varianten waargenomen worden.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van testen is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de transportduur van uw monster naar de testlocatie, de testmethode(n) en of de testen in zijn geheel of een deel daarvan door een buitenlands partnerlaboratorium of patenteigenaar uitgevoerd worden.

De doorlooptijd van testen die in onze eigen laboratoria uitgevoerd worden is normaal gesproken 10 werkdagen na ontvangst van het monster bij het test laboratorium (VHL, VHP of Certagen). Voor testen die door een partnerlaboratorium (een zgn. “partner lab test”) of patenteigenaar uitgevoerd worden is dit minimaal 20 werkdagen na ontvangst van uw monster. Omdat de transportduur naar onze buitenlandse partner laboratoria of patenteigenaar sterk kan variëren door factoren die we niet kunnen beïnvloeden, is dit slechts een ruwe indicatie.

LET OP!
Soms kan het nodig zijn dat uw monster opnieuw moet worden getest. Dit noemen wij een hertest. In dat geval zal uiteraard de doorlooptijd toenemen.

Locatie van ziekte of kenmerk

Deze ziekte heeft tot gevolg dat een dier beschikt over verminderd zicht, of blind wordt.

Ras afhankelijkheid

Deze test is rasafhankelijk en beschikbaar voor de volgende rassen: Border Collie. Aanvullende achtergrondinformatie is beschikbaar in de FAQ

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Bloed EDTA, Bloed Heparine, Sperma, Weefsel, Swab. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

Een dier kan vrij zijn en heeft in dat geval twee gezonde allelen. Dit dier zal bij gebruik in de fokkerij geen afwijkingen krijgen en kan de mutatie niet doorgeven aan de volgende generatie. Een dier is drager en heeft een gezond allel en een defect allel. Het dier zal het mutante (defecte) allel aan de helft van zijn nakomelingen doorgeven. Dragers kunnen in een aantal gevallen zelf ook last hebben van het defecte allel, maar zullen in de regel geen symptomen hebben. Dragers zullen in de regel niet ziek worden.

Een dier is lijder en heeft dus twee defecte allelen. Lijders geven het afwijkende allel door aan al hun nakomelingen in de volgende generatie en krijgen zelf symptomen die horen bij de ziekte.

Vererving

Dit kenmerk vererft op een autosomale, recessieve, manier. Dit betekent, dat een dier vrij kan zijn (homozygoot normaal), lijder (homozygoot afwijkend) of drager (heterozygoot).

Dragers kunnen de mutatie verspreiden in de populatie zonder dat ze zelf de symptomen hebben. Hierdoor is met name het aantonen van dragers van groot belang om verspreiding te voorkomen.

Ernst van de aandoening

-

Code H472

Goniodysgenesis en glaucoom

€ 63,83 (Inclusief 21% BTW)
€ 52,75 (Excl. BTW)
Aantal